Bemutatkozunk

2014. szeptember 27-én első alakalommal került megrendezésre Szeghalom városában egy futóverseny és egy kerékpáros teljesítménytúra PÁKÁSZ FUTAM néven.

A verseny után nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk nem csak helyi lakosoktól, hanem azoktól akik aktív részesei voltak a programnak és azoktól is akik csak hallottak annak sikerességéről.
Ennek a rendezvénynek a sikerességén felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy az idén is meg szeretnénk azt rendezni, melyhez a szükséges előkészületeket már megtettük. Így néhány lelkes Szeghalmi lakos  közös akaratából egy sportegyesület megalakulását tűzte ki célul. Melynek eredményeként 2015. január végén a PÁKÁSZ FUTAM Sport Egyesület bejegyzéséhez szükséges iratai beadásra kerültek a Gyulai Törvényszék Cégbíróságára. Jelenleg jogerőre emelkedett határozattal még nem rendelkezünk.

Az alapszabály szerint az Egyesületünk célja:

a.) Az egyesület küldetése, hogy tagjai részére a sportolási lehetőségek széles körének biztosításával segítse elő egészségünk megóvását, társadalmi öntevékenységük és ezzel a közösségi élet kibontakoztatását.
    Az egyesület fő célja a sporttevékenység – így különösen a természetben való aktív túrázás és futás verseny- és szabadidős formáinak – szervezése, valamint sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
b.)    Az egyesület fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás megvalósításukról.
c.)     Az országos sportági szakszövetségek, valamint más szervezetek által rendezett sportversenyeken, sporteseményeken és rendezvényeken való részvétel, ilyen sportversenyek, sportesemények és rendezvények szervezése és lebonyolítása.
d.)    Az egyesület tagjainak sokoldalú képzése, a versenyzők felkészülésének biztosítása.
e.)    A szabadidősport feltételeinek biztosítása, szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása.
f.)    Az egyesület által működtetett sportágak utánpótlásának nevelése.
g.)    Gyermek- és ifjúsági sporttáborozás szervezése és lebonyolítása.
h.)     Vándorlások, túramozgalmak szervezése.
i.)    A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.

Az egyesület kiegészítő céljainak elérését segítő feladatai:

a.)     Rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása.
b.)     A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése.
c.)    Az egészséges életmód népszerűsítése.
d.)     A sportolóinknak jövőkép kialakítása.
e.)     Hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezése, valamint azokon való részvétel.
f.)     Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése belföldi és külföldi szervezetekkel.
g.)    A tagság érdekeinek képviselete.